Liftere kan være udformet forskelligt, hvilket giver dem et smuk og unikt udseende, men oftest er de udformet praktisk, så de kan løfte mest muligt.

En lifter kan have stor trækkraft og derfor skal man have respekt for disse. Mange har brændt hænderne ved, at tage fat i linen og forsøge, at trække dragen ned. Kommer der en pludselig vind, så kan man få skader grundet dette.

Imponerende drager, men husk, at have respekt for deres trækkraft.